slide-10

Zorgbeveiliging

We zien, horen en weten allemaal dat de zorg volop in de belangstelling (én ter discussie) staat. Niet gek natuurlijk, want ergens heeft iedereen - direct of indirect - iets met zorg waardoor het ons eigenlijk allemaal aangaat. Ook de Globe Group. Zeker nu zorgbeveiliging steeds meer gemeengoed wordt bij verschillende instellingen. 
 
De grootste zorgkwesties zijn onder andere het rap toenemende tekort aan gekwalificeerde medewerkers, de bezuinigingen en de decentralisatie van zorg. Veel instellingen zitten midden in een woonwijk. In Nederland is er een beleid dat iedereen moet integreren en met elkaar samen moet kunnen leven. Maar in de praktijk tolereren mensen steeds minder van elkaar en mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag worden niet altijd goed ontvangen in speeltuinen of bij winkelcentra. Bejaardentehuizen willen een open beleid en geen gevangenis worden, maar ondertussen hebben ze wel last van hangjeugd die binnen komt vallen. In veel gevallen ontstaat overlast. Al dit soort ontwikkelingen en problemen binnen de zorg hebben automatisch effect op andere bedrijfstakken, zoals die van ons: beveiliging. En in ons geval specifiek beveiliging in de zorg. 

Zorgbeveiliging bij bejaardentehuizen

Bij zorginstellingen wordt steeds vaker zorgbeveililging ingezet. 
 

Zorgbeveiliging? Dat zal ons zeker een zorg zijn! 

Globe Security is verantwoordelijk voor de beveiliging van verschillende zorginstellingen en -centra en daarmee de veiligheid van bewoners, patiënten en medewerkers. Zo zijn we actief op plaatsen waar mensen begeleid wonen. Daar waar de nachtverpleging het overneemt en mindere mate aanwezig is of de begeleiding alleen gericht is op de dag situatie, komt Globe Security ondersteunen. De beleving is namelijk dat de bewoners ’s nachts slapen. Maar dat is zeker niet altijd het geval, 's nachts gebeurt er juist van alles dat het daglicht niet kan verdragen. Daarom staan we op afroep klaar voor de nachtverpleging, houden we toezicht en doen we controlerondes. Een veilig gevoel voor de verpleging die wel aanwezig is, zo weten zij dat er iemand paraat staat wanneer de nood aan de man is. 
 

Koppen in de zorg in plaats van koppen in het zand! 


Wat zijn de kenmerken van zorginstellingen eigenlijk?

  1. Het open karakter - grote gebouwen waar iedereen in en uit loopt zoals patienten, personeel, bezoekers maar ook leveranciers, externe artsen etcetera. De bedrijvigheid is groot en door die hectiek vergt beveiliging in de zorg een andere aanpak dan reguliere beveiliging. 
  2. Onverwachte situaties komen aan de lopende band voorbij zoals agressiviteit (van bezoekers of bewoners) of iemand die acuut medische behandeling nodig heeft.
  3. Veel vertrouwelijke informatie zoals patentiendossiers maar ook de aanwezigheid van dure apparatuur en medicijnen. 


Hoe spelen wij daar als veiligheidspartner op in? 

  • De veiligheid moet komen van de rust die een beveiliger uitstraalt in een soms hectische omgeving. Er wordt veel gevraagd van de beveiliger. Flexibiliteit en een groot aanpassingsvermogen bijvoorbeeld. Vriendelijk groeten om iedereen een veilig gevoel te geven en het volgende moment daadkrachtig handelen wanneer er een onrustige situatie gaande is. Globe Security werkt met beveiligers die dit naadloos aanvoelen
  • Daarnaast verschillen zorginstellingen enorm van elkaar. Een GGZ instelling heeft andere clienten dan een verzorgingshuis. Dan ga je daar ook anders mee om. Onze beveiligers houden rekening met de bewoners en het type locatie
  • De zorgbeveiligers zijn een extra paar ogen en kunnen tijdig inspringen bij onverwachte situaties
  • Wij zijn ons er ten zeerste van bewust: het zijn geen routineklussen. Daarom maken we graag vooraf een gedegen plan hoe we onze vaardigheden en kennis kunnen inzetten om te ontzorgen en een veilig gevoel te creëren. 
    Wij steken onze kop niet in het zand met betrekking tot dit onderwerp en denken graag met u mee.