Nieuwe headers website Globe 1800x380 px

Zorgbeveiliging

 • Veiligheid bewoners, patiënten en medewerkers
 • Controlerondes
 • Plan op maat

De zorg is een sector die voor de samenleving enorm belangrijk is en waar we niet zonder kunnen. Iedereen heeft - direct of indirect - iets met zorg waardoor het ons eigenlijk allemaal aangaat. Ook de Globe Group. Zeker nu zorgbeveiliging steeds meer gemeengoed wordt bij verschillende instellingen. 
 
Veel instellingen staan midden in de samenleving, hanteren een open beleid, zodat de toegankelijkheid laagdrempelig is en integratie en acceptatie in de omgeving positief verloopt.  Om in de praktijk overlast te voorkomen, wordt er steeds meer een beroep gedaan op de zorgbeveiliger, door ons ook wel SMO beveiliger, Sociaal Maatschappelijk Opvang beveiliger genoemd. Bekijk onderstaande flyer voor meer informatie.

Bekijk PDF SMO beveiliger 

Zorgbeveiliging? Zeker onze zorg!

Globe Security is verantwoordelijk voor de beveiliging van verschillende zorginstellingen en daarmee de veiligheid van bewoners, patiënten en medewerkers. Zo zijn we bijvoorbeeld actief op plaatsen waar mensen begeleid wonen. Daar waar de nachtverpleging het overneemt en in mindere mate aanwezig is of de begeleiding alleen gericht is op de dag situatie, komt Globe Security ondersteunen. De beleving is namelijk dat de bewoners ’s nachts slapen. Maar dat is zeker niet altijd het geval, 's nachts is het vaak veel onrustiger, met minder personeel. Daarom ondersteunen wij de nachtverpleging, houden we toezicht en doen we controlerondes. Een veilig gevoel voor de verpleging, wetende dat er iemand paraat staat wanneer de nood aan de man is. Ook zijn er situaties denkbaar dat wij de slaapdienst vervangen. De zorgbeveiliger is dan het aanspreekpunt voor de bewoners om die in situaties bij te staan. Op het moment dat er zorg verlenende taken noodzakelijk zijn, schakelen wij hiervoor de juiste mensen in. 

Zorgbeveiliging bij bejaardentehuizen

Bij zorginstellingen wordt steeds vaker zorgbeveililging ingezet. 

Wat zijn de kenmerken van zorginstellingen eigenlijk?

 1. Het open karakter - grote gebouwen waar iedereen in en uit loopt zoals patiënten, personeel, bezoekers maar ook leveranciers, externe artsen etcetera. De bedrijvigheid is groot en door die hectiek vergt beveiliging in de zorg een andere aanpak dan reguliere beveiliging. 
 2. Onverwachte situaties komen aan de lopende band voorbij zoals agressiviteit (van bezoekers of bewoners) of iemand die acuut medische behandeling nodig heeft.
 3. Veel vertrouwelijke informatie zoals patiëntendossiers maar ook de aanwezigheid van dure apparatuur en medicijnen. 


Hoe spelen wij daar als veiligheidspartner op in? 

 • De veiligheid moet komen van de rust die een beveiliger uitstraalt in een soms hectische omgeving. Er wordt veel gevraagd van de beveiliger. Flexibiliteit en een groot aanpassingsvermogen bijvoorbeeld. Gastvrij zijn om iedereen een veilig gevoel te geven en het volgende moment daadkrachtig handelen wanneer er een onrustige situatie gaande is. Globe Security werkt met beveiligers die dit naadloos aanvoelen
 • Daarnaast verschillen zorginstellingen enorm van elkaar. Een GGZ-instelling heeft andere clienten dan een verzorgingshuis. Dan ga je daar ook anders mee om. Onze beveiligers houden rekening met de bewoners en het type locatie
 • De zorgbeveiligers zijn een extra paar ogen en kunnen tijdig inspringen bij onverwachte situaties
 • Naleven van richtlijnen en protocollen op het gebied van veiligheid, hygiëne, bezoekersregistratie rondom COVID-19 e.d.

Wij zijn ons er ten zeerste van bewust: het zijn geen routineklussen. Daarom maken we graag vooraf een gedegen plan hoe we onze vaardigheden en kennis kunnen inzetten om te ontzorgen en een veilig gevoel te creëren. 

De zorg staat onder druk. Door de toenemende personeelskrapte is het lastig om de juiste mensen te vinden en de kwaliteit van zorg te waarborgen. Daar komt een grote uitdaging bij, want de veiligheidsrisico’s, gedragsproblemen en agressie in de zorg nemen toe. Dit leidt tot een verhoogd ziekteverzuim. Om deze vicieuze cirkel te doorbreken, zal er op een andere manier naar gekeken moeten worden. Globe Security ziet mogelijkheden om hier samen met de zorg op in te spelen, op een persoonlijke manier mét het benodigde draagvlak en de juiste kennis. Als partner van de zorg bieden wij advies op het gebied van zorg en veiligheid. Door een zorgbeveiliger in te zetten, wil Globe Security helpen om de personeelstekorten in de zorg terug te dringen, de kwaliteit verbeteren én veiligheid van cliënten en zorgverleners te garanderen.

Klanten aan het woord

Wat zeggen onze klanten over onze dienstverlening? Wij laten hen graag aan het woord om in het kort iets over onze samenwerking te vertellen. 

  • Azora Wonen, Zorg en Welzijn 


   “Bij Globe Security staat de klant centraal”

   Azora heeft acht moderne zorgcentra in de Achterhoek, waar kwetsbare mensen zo zelfstandig mogelijk hun leven leiden. Dit gebeurt vanuit eigen woning of woonzorgcentrum. Azora stelt hierin altijd de cliënt centraal. Dit is ook de kracht van de samenwerking met Globe Security. De behoefte van Azora staat centraal. Elke locatie wordt voorzien van beveiliging op maat. 

  • Liemerije


   “Snel schakelen en inspelen op beveiligingsbehoefte” 

   Liemerije staat voor deskundige zorg voor ouderen. Ook binnen de ouderenzorg zijn er situaties denkbaar, waarbij het prettig is om een vaste beveiliging partner te hebben, die je kan bijstaan als het nodig is. In Globe Security hebben wij deze partner gevonden. Het snelle schakelen, ad hoc invullen van onze beveiligingsbehoefte en schakelen naar behoefte zijn belangrijke speerpunten in de samenwerking.

  • Philadelphia Zorg

   “Beveiliging op maat met vertrouwde gezichten”
   Philadelphia ondersteunt door heel Nederland mensen met een beperking om het beste uit zichzelf te halen. De mensen wonen bij Philadelphia of krijgen ambulante begeleiding. Sinds 2018 levert Globe Security een bijdrage in deze ondersteuning. Juist de structuur, korte lijnen en ‘vertrouwde’ gezichten op de locaties, zorgt voor een optimale samenwerking.

  • Iriszorg


   "

 • Flexibiliteit en snel schakelen met Globe Security"
  Iriszorg
  richt zich op herstelondersteunende zorg. Vanaf begin 2023 levert Globe Security met regelmaat een bijdrage in deze ondersteuning. Iriszorg heeft haar eigen beveiligingsdienst, maar het flexteam van Globe biedt ondersteuning bij vakantie, ziekte en verlof. Het flexteam bestaat uit een vast team van collega's die deze locatie bezoeken. Globe richt zich hierbij op flexibiliteit, het maken van rapportages, snel kunnen schakelen en proactief meedenken. 

Wilt u meer weten over zorgbeveiliging of onze werkwijze? Neem dan contact met ons op. 

Neem contact op