Erkenning leerbedrijf Savantis

Globe is weer een erkenning rijker; we mogen ons officieel leerbedrijf van Savantis noemen.

Leerlingen in het mbo mogen alleen stagelopen bij een erkend leerbedrijf. Het leerbedrijf moet natuurlijk een goede en veilige leerplaats bieden, met deskundige begeleiding. Savantis toetst of bedrijven aan de voorwaarden voldoen en heeft de erkenning verstrekt aan Globe Security.

De erkenning was nodig om stageplaatsen aan te kunnen bieden aan leerlingen van grafische opleidingen. De afdeling communicatie is op zoek naar een stagiair die ondersteuning kan bieden bij alle communicatie-activiteiten.

Bel voor een afspraak met: 0314 - 35 12 20